Dagens ord: backe

DDT   

Relaterade ord och synonymer:

1: gift, miljögift: akrylamid, biocid, diklordifenyltrikloretan, dioxin, fenol, flamskyddsmedel, freon, hormoslyr, ozon, PCB, PFOA, PFOS, radon, radongas, TCDDtungmetall: bly, kadmium, kvicksilver, metylkvicksilver, uran
2: aldrin, antimalpreparat, bakteriegift, bekämpningsmedel, dieldrin, giftämne, insekticid, insektsgift, insektsmedel, insektspulver, malkulor, malmedel, myggmedel, myrmedel, myrr, naftalinkulor, rotenon, toxin