Dagens ord: vind

adel   

Relaterade ord och synonymer:

1: adelsman, aristokrat, baron, bördsaristokrat, friherre, frälse, greve, herreman, hertig, hidalgo, knapadel, markis, patricier, pär, riddare, ädling || adelsdam, adelsfru, adelsfröken, baronessa, friherrinna, grevinna, änkenåd
2: aristokrati, crème de la crème, elit, grädda, gräddan, herreklass, honoratiores, nobless, societé, societet, society, sällskap, toppskikt, överklass
3: adelsätt, ätt: Banér, Bielke, Bonde, Creutz, Fleming, Grip, Gyllenstierna, Gyllensvärd, Hiort af Ornäs, Leijonhufvud, Natt och Dag, Oxenstierna, Piper, Posse, Prytz, Ribbing, Rålamb, Sparre, Sperling, Trolle, Vasa
4: adelskap, adlig, förnäm börd, frälse, av adlig härkomst, högättad, nobel, med adlig rang, adligt stånd, ädelboren
5: samhällsklass, ståndadel, präster, borgare, bönder