Dagens ord: hölje

akt   

Relaterade ord och synonymer:

1: acta, aktstycke, deklaration, dokument, fördrag, handling, inlaga, instrument, protokoll, publikation, skrift, urkund
2: lystring, uppmärksamhet
3: bann, bannlysning, biltoghet, fredlöshet, proskriberinginterdikt
4: akt och mening, avsikt, beslut, dessäng, fokus, föresats, försåt, intention, intentioner, mening, mål, målsättning, plan, syfte, syftemål, syftning, tanke, uppsåt, vilja, ändamål
5: handling, yttring
6: ceremoni, festlighet, högtidlighet, solennitet
7: avdelning, nummer, programpunkt, scen, sketch, del av skådespel, tablå, uppträdande, speldel (i korsord)
8: ceremoni, fruktbarhetsrit, invigningsrit, kulthandling, manbarhetsrit, rit, rithandling, ritual, ritualhandling, symbolhandling
9: kroki, modellstudie, nakenakt, abildande av nakenmodell, nakenstudie, naketmålning
10: ta sig i akt, akta sig, fega, vara försiktig, passa sig, se upp, vara på sin vakt
11: arkiv, dossier, fil, folder, gaffelpärm, pärm, ringpärm, samlingspärm || ficka, förvaringsfodral, mapp, plastficka, plastmapp
12: skådespel i en akt, enaktare, enaktspjäs