Dagens ord: hölje

akta   

Relaterade ord och synonymer:

1: bevaka, bevara, efterse, förvara, konservera, ombesörja, omhulda, omse, passa, vara rädd om, se om, skydda, sköta, tillse, underhålla, vakta, vårda, värna
2: gilla, högakta, respektera, sentera, skatta, uppskatta, värdera, överskatta
3: avse, ha för avsikt, ha som mål, tillämna, tillärna, tänka sig, vilja, ämna, ärna
4: ta sig i akt, akta sig, fega, vara försiktig, passa sig, se upp, vara på sin vakt