Dagens ord: vind

allena   

Relaterade ord och synonymer:

1: ende, ensam, enskild, enslig, enstaka, fristående, sporadisk
2: mol allena, enbo, ensam, ensamboende, ensamlevande, ensamstående, singel, själv, solitär, solo, solokvist, utan sällskap
3: allenast, bara, blott, enbart, endast, enkom, ensamt, idel, lutter, solitärt, uteslutande