Dagens ord: larv

andra   

Motsatsord: ena

Relaterade ord och synonymer:

1: andraga, anföra, berätta, deklarera, formulera, frambringa, framdraga, framföra, framkasta, framlägga, framställa, framsäga, förebringa, föredraga, förmäla, hävda, konstatera, meddela, mäla, nämna, påstå, säga, säja, tala, tillkännagiva, uppge, uppgiva, utsäga, uttala, uttrycka, vittna, yttra
2: andre, bi, di, dubbel, duo, dus, par, tandem, tu, tve, tvenne, två, tvåa
3: än det ena, än det andra
4: annan, inte vi, övriga
5: latinska ordningstal: första, primus; andra, secundus; tredje, tertius; fjärde, quartus; femte, quintus; sjätte, sextus; sjunde, septimus; åttonde, octavus; nionde, nonus; tionde, decimus; elfte, undecimus; tolfte, duodecimus