Dagens ord: åbo

ange   

Relaterade ord och synonymer:

1: angiva, anklaga, beivra, beskylla, föra inför domstol, instämma, kära, lagföra, lagsöka, motstämning, påbörda, rekonvention, skylla, stämma, stämning, ställa till svars, tilltala, åklaga, åtala, väcka åtal
2: angiva, anmäla, antyda, avlysa, basunera (ut), bebåda, bekantgöra, beteckna, betyda, båda, eklatera, förkunna, förständiga, indicera, informera, kungöra, meddela, notificera, offentliggöra, precisera, proklamera, publicera, pålysa, tillkännage, tillkännagiva, torgföra, underrätta, utbasunera, utlysa, utropa, varsko, varsla, yttra
3: anvisa, framhålla, framhäva, framlägga, framställa, framte, framvisa, förelägga, förete, förevisa, hänvisa, peka, poängtera, presentera, påpeka, uppvisa, utpeka, uttrycka, utvisa, visa
4: berätta, beskriva, förtälja, inberätta, måla upp, omtala, rapportera, redogöra, referera, relatera, skildra, tälja, återberätta, återge
5: angiva, avgränsa, markera, märka, utmärka
6: angiva, förråda, gola, knysta, kollaborera, läcka, rapportera, röja, skvallra, sladdra, tipsa, tjalla