Dagens ord: beridare

antagande    Se även: anta

Relaterade ord och synonymer:

1: förmenande, förmodan, förutsättning, förvissning, hypotes, konjektur, mening, misstanke, presumtion, tro, tycke, övertygelse
2: förutsättning, gissning, grund, grundantagande, premiss, supposition, utgångspunkt, villkor
3: arbetshypotes, tankemässig förklaring, förklaringsförsök, förklaringsmodell, hypotes, teori, tes