Dagens ord: master

antal   

Relaterade ord och synonymer:

1: anhopning, drös, flock, grupp, hjord, hop, hord, här, härskara, indelningsgrupp, kategori, klase, klass, klunga, kontingent, koppel, massa, mängd, numerär, rote, samling, skara, skock, smale, stim, svärm
2: bestånd, kvantitet, mängd, tal
3: addend, binom, bråk, bråkdel, bråktal, decimalbråk, dividend, divisor, faktor, kvadrat, kvadratrot, kvot, minuend, nuffra, numero, numerus, nummer, nämnare, operator, ordningstal, parameter, part, pi, polynom, produkt, rest, rot, räknetal, siffra, skillnad, storhet, subtrahend, summa, tal, term, täljare
4: mängdenhet: par (2 st), kast (4 strömmingar el. 5 spikar), dussin (12 st), tjog (20), bast (24 sillar), skock (60), val (80), stort hundrade (120), gross (144), tusende (1000), stortusende (1200)