Dagens ord: utjämna

antydan   

Relaterade ord och synonymer:

1: aning, anstrykning, drag, nyans, prägel, stil, touch, touche, tusch
2: allusion, anspelning, antydning, fingervisning, gest, häntydan, hänvisning, indicium, indikation, insinuation, syftning, tecken, vink
3: anlag, ansats, antydning, början, embryo, rudiment, tecken, tillstymmelse