Dagens ord: ila

antydning   

Relaterade ord och synonymer:

1: allusion, anspelning, antydan, fingervisning, gest, häntydan, hänvisning, indicium, indikation, insinuation, syftning, tecken, vink
2: anlag, ansats, antydan, början, embryo, rudiment, tecken, tillstymmelse