Dagens ord: ila

anvisning   

Relaterade ord och synonymer:

1: befallning, bud, budord, direktiv, föreskrift, författning, förhållningsorder, förhållningsregel, förordnande, förordning, förständigande, instruktion, kanon, lag, lagkodex, ledning, lex, missiv, norm, order, ordning, påbud, regel, reglemente, reskript, riktlinje, rättesnöre, rättsnorm, rättsregel, stadga, stadgar, statut, ukas, åläggande
2: assignation, betalningsmedel, check || checkhäfte
3: beskrivning, bruksanvisning, guide, handbok, handledning, hjälpreda, instruktion, instruktionsbok, lathund, lärobok, manual, skötselföreskrift
4: ariadnetråd, fingervisning, hint, information, inrådan, köpråd, ledtråd, rekommendation, råd, tips, upplysning, vink, vägledning
5: anvisningsmärke, anvisningsskylt, lokaliseringsmärke, orienteringstavla, pil, vägvisare