Dagens ord: bunt

arbetslag   

Relaterade ord och synonymer:

1: anställda, arbetare, arbetsfolk, arbetskraft, arbetsstyrka, folk, jobbare, kader, mannar, manskap, medarbetare, personal, personalstab, personalstyrka, stab, underlydande, underställda
2: grupp, gäng, lag, manskap, team
3: arbetsgrupp, arbetsskift, fyrskift, lag, skift, tjänstgöringsskift