Dagens ord: utjämna

art   

Relaterade ord och synonymer:

1: bruk, handelsbruk, hävd, kutym, mod, plägsed, praxis, rit, ritus, sed, sedvana, sedvänja, skick, sätt, tradition, usage, usance, usans, usus, vana, vis
2: beskaffenhet, drag, egenhet, egenskap, förhållande, karaktärsdrag, kännetecken, lynne, natur, naturell, prägel, skaplynne, temperament
3: familj, genre, ordning, ras, slag, släkte, snitt, sort, species, typslagord (i korsord)
4: blod, börd, extraktion, födsel, härkomst, härstamning, pedigree, proveniens, ras, sort, stam, stamtavla, särtyp, typ, variant, ätt
5: <latin> ars, <engelska> art, konst

Art   

Relaterade ord och synonymer:

1: Paul Simon, Art Garfunkel