Dagens ord: nota

av   

Relaterade ord och synonymer:

1: avbruten, bitar, brusten, bruten, defekt, delad, demolerad, felaktig, ur funktion, förstörd, isär, itu, kaputt, knäckt, (i) kras, obrukbar, paj, pajad, sär, sönder, sönderslagen, söndrig, trasig, tvådelad, åtskild
2: amputera, ta av, avhugga, avlägsna, avskära, avtaga, förkorta, kapa, kappa, korta (av), mutilera, resekera, skära av, stympa
3: klinga av, avklinga, avta, avtaga, avtona, bedarra, , dö ut, förklinga, förtona, klinga ut, minska, tona ut, tyna, tystna
4: adelsförled: af, de, van, von
5: avslagen, avstängd, från, frånslagen, ifrån, off
6: av och an, fram och tillbaka, hit och dit