Dagens ord: mur

avgjord   

Relaterade ord och synonymer:

1: bergfast, bestämd, fast, fix, fixerad, järnfast, klippfast, obeveklig, oblidkelig, obrottslig, obönhörlig, orubblig, orygglig, osviklig, oundviklig, oåterkallelig, stabil, stadig, stenhård, stoisk, ståndaktig, trosviss
2: autentisk, bestämd, given, ofelbar, osviklig, otvivelaktig, pålitlig, påräknelig, speciell, säker, tillförlitlig, trovärdig, viss
3: bestämd, deciderad, utpräglad
4: bestämd, oförsonlig, svuren