Dagens ord: ren

avog   

Relaterade ord och synonymer:

1: avig, avvisande, emot, motsträvig, motvillig, negativ, nekande, nödbedd, obenägen, ogen, ogin, ohågad, omedgörlig, ovillig, svårbedd, svårövertalad, vrång
2: avvisande, fientlig, fjär, kort, kärv, otillgänglig, stolt, tvär
3: fientlig, hätsk, ogunstig, onådig, ovänlig