Dagens ord: hölje

avse   

Relaterade ord och synonymer:

1: anbelanga, angå, ankomma, bero, beträffa, gälla, röra, vidkomma
2: akta, ha för avsikt, ha som mål, tillämna, tillärna, tänka sig, vilja, ämna, ärna
3: hänsyfta, mena, syfta på, åsyfta