Dagens ord: hölje

avsikt   

Relaterade ord och synonymer:

1: akt och mening, beslut, dessäng, fokus, föresats, försåt, intention, intentioner, mening, mål, målsättning, plan, syfte, syftemål, syftning, tanke, uppsåt, vilja, ändamål
2: akta, avse, ha för avsikt, ha som mål, tillämna, tillärna, tänka sig, vilja, ämna, ärna
3: idé, mening, poäng, syfte, vits
4: utan avsikt, misshugg, oavsiktlig, oavsiktligen, ofrivillig, omedveten, ouppsåtlig, av våda