Dagens ord: skott

avvikelse   

Relaterade ord och synonymer:

1: anomali, atypi, inkongruens, irregularitet, motsägelse, oregelbundenhet, oregelmässighet, orimlighet
2: avart, biform, förändring, korsning, mutant, mutation, muterad organism, sidoform, underart, variant, varitet
3: avsteg, digression, exkurs, felsteg, snedsprång, utvikning
4: avvikning, magnetisk deklination, kompassavvikelse, missvisning
5: deviation, förbehåll, restriktion, undantag
6: aberration, avbildningsfel, distorsion, färgaberration, förvillelse
7: diskrepans, motsättning, skillnad, brist på överensstämmelse
8: bias, felaktighet, instabilitet, metodfel, obalans, snedvridning
9: avsteg, stickspår, tankespår, tankebana som utgör avvikelse