Dagens ord: nota

avvisande   

Relaterade ord och synonymer:

1: avig, avog, emot, motsträvig, motvillig, negativ, nekande, nödbedd, obenägen, ogen, ogin, ohågad, omedgörlig, ovillig, svårbedd, svårövertalad, vrång
2: avog, fientlig, fjär, kort, kärv, otillgänglig, stolt, tvär