Dagens ord: vevlira

backa   

Motsatsord: avancera

Relaterade ord och synonymer:

1: banga, fega ur, retirera, rygga, sacka, svikta, dra sig tillbaka, vika, återgå || flykt, reptilrörelse, reträtt, tillbakadragande, tillbakamarsch, återtåg
2: fiskelina, fluglina, lina, långrev, metrev, rev, spinnspölinametrevstafs, tafs
3: backa upp, finansiera, sponsa, sponsra, stödja, uppbacka