Dagens ord: rest

balans   

Relaterade ord och synonymer:

1: jämvikt, stabilitet, vila
2: behärskning, besinning, fattning, harmoni, jämnmod, koncept, kontentans, lugn, medvetande, medvetenhet, nykterhet, saklighet, sans, sansning, sinneslugn, sinnesnärvaro, själsnärvaro, självbehärskning
3: balansvikt, blylod, blytyngd, lod, metallklump, metallkropp, motvikt, sänke, vikt, viktlod
4: balansräkning, behållning, bokslut, bokslutssaldo, rest, saldo, skillnad, tillgodohavande, överskott
5: bärighet, fasthet, stabilitet, stadga, stadighet, styrsel
6: harmoni, kongruens, likformighet, nivellering, regelbundenhet, symmetri, överensstämmelse
7: ur balans, borta, dimmig, färdig, förvirrad, groggy, konfys, omtumlad, omtöcknad, snurrig, vimmelkantig, vimsig, virrig, yr, yrvaken
8: urdel, urverk, verk: ankare, boett, fjäder, fodral, klockfjäder, kugghjul, lod, oro, pendel, snäcka, spiralfjäder, steghjul, steghjulsklo
9: balanssinne, hörsel, hörselsinne, känsel, känselsinne, lukt, luktsinne, smak, smaksinne, syn, synsinne, (sjätte) sinne
10: balanshjul, svänghjul