Dagens ord: sinkadus

balk   

Relaterade ord och synonymer:

1: bjälke, mast, slana, sparre, spira
2: avdelning, kapitel, lagbalk, lagparagraf, paragraf
3: bom, gruvstötta, pitprops, props, påle, sliper, stolpe, stöd, stödjepelare, stötta, syll, trästolpe
4: gåt, kortling, regel, stolpe, väggregel
5: betongbalk, fackverksbalk, järnbalk, limträbalk, stålbalk, träbalk; H-balk, I-balk, U-balk