Dagens ord: sinkadus

bas   

Motsatsord: syra, diskant

Relaterade ord och synonymer:

1: aga, bestraffning, korrektion, näpst, straff, tuktan, upptuktelse
2: anförare, befälhavare, boss, chef, direktör, fältherre, förman, huvudman, härförare, hövding, imperator, koryfé, ledare, ordförande, principal, regent, strateg, styresman, styrpinne, vd, överhuvud, överordnadherse
3: basröst, mörk röst, röst i lågt tonläge
4: aga, badd, bastonad, dalj, dask, däng, ett kok stryk, omgång, pisk, plagg, prygel, påkolja, rammelbuljong, ris, risbastu, smäll, smörj, spö, spöslitning, stryk, stut; bakslag (i korsord)
5: disposition, grund, grunddrag, grundlinje, huvuddrag, kontur, stomme
6: fot, sockel, stöd, underlag
7: botten, fundament, golv, grund, mark, postament, sockel, vall
8: förhandlingsbas, grundval, hållning, plattform, ståndpunkt, tänkesätt
9: altist, andrabas, andratenor, bariton, baryton, basbaryton, countertenor, falsettist, förstabas, förstatenor, kastrat, kastratsångare, manlig körstämma, operasångare, röst, röstläge, sopranist, stämma, sångare, tenor, tenorbaryton
10: arbetsledare, avdelningschef, faktor, förman, lagbas, ledare, rättare, verkmästare
11: flottbas, marinbas, örlogsbas, örlogshamn
12: basfiol, kontrabas, ståbas || basgitarr, elbas, jazzbas
13: replipunkt, militär stödjepunkt