Dagens ord: kort

befallning   

Relaterade ord och synonymer:

1: anvisning, bud, budord, direktiv, föreskrift, författning, förhållningsorder, förhållningsregel, förordnande, förordning, förständigande, instruktion, kanon, lag, lagkodex, ledning, lex, missiv, norm, order, ordning, påbud, regel, reglemente, reskript, riktlinje, rättesnöre, rättsnorm, rättsregel, stadga, stadgar, statut, ukas, åläggande
2: hot, krav, maktspråk, order, pock, vapenskrammel
3: imperativ, imperativform, uppmaning, uppmaningsform