Dagens ord: reda

befattning   

Relaterade ord och synonymer:

1: anstalt, demarche, föranstaltande, handläggning, mesyr, åtgärd, åtgörande
2: angelägenhet, arbete, bestyr, funktion, förehavande, företag, förrättning, gärning, göromål, handling, jobb, knog, knäck, levnadsverk, operation, prestation, sjå, sysselsättning, syssla, uträttning, verk, verksamhet, värv, ärende
3: anställning, beställning, charge, engagemang, kall, kommissariat, kondition, officium, plats, post, syssla, tjänst, tjänstebefattning, ämbete
4: dignitet, portfölj, statsrådspost, statsrådsämbete, stol, taburett, ämbete