Dagens ord: ila

beroende   

Relaterade ord och synonymer:

1: korrelation, samband, växelverkan, överensstämmelse
2: drogberoende, last, läkemedelsberoende, nikotinberoende, spelberoende
3: avhängig, betingad, föränderlig, procentuell, relativ
4: komma an på, vara avhängig av, bero på, vara beroende av, hänga på
5: avhängig, bunden, fast, klavbunden, låst, ofri