Dagens ord: vevlira

beteckning   

Relaterade ord och synonymer:

1: benämning, fackord, fackterm, fackuttryck, ord, specialuttryck, term
2: beteckningssystem, notation
3: bokstav, littera, ordningsföljd, seriebokstav, skrivtecken
4: beteckna, förse med beteckning, litterera