Dagens ord: backe

bevis   

Relaterade ord och synonymer:

1: attest, betyg, certifikat, intyg, orlovssedel, testimonium, videtur, vitsord, vittnesbörd
2: indicium, prov, tecken, vedermäle
3: gärd, uttryck, yttring
4: argument, bekräftelse, belägg, stöd, vittnesbörd
5: berättigande, bevis (om), fog, grund, hemul, belägg för riktighet, rätt, stöd, vitsord
6: kriterium, avgörande kännemärke, äkthetskriterium