Dagens ord: grund

bifall   

Relaterade ord och synonymer:

1: acklamation, applåd, beröm, berömmelse, bifallsstorm, bifallsyttring, eloge, erkännande, furor, gillande, hyllning, lov, lovande, lovord, lovtal, ovation, panegyrik, pris, puff, reklam, ros
2: beviljande, bygglov, byggnadslov, koncession, lov, löfte, medgivande, oktroj, samtycke, tillstånd, tillåtelse
3: acceptans, accepterande, approbation, bekräftelse, fritt fram, gehör, go, godkännande, godtagande, grönt (ljus), instämmande, ja, jo, klarsignal, klartecken, okej, samtycke, tillstånd