Dagens ord: backe

bly   

- metalliskt grundämne med atomnummer 82 och beteckningt Pb. Densitet: 11,340 kg/dm³.

Relaterade ord och synonymer:

1: gift, miljögift: akrylamid, biocid, DDT, diklordifenyltrikloretan, dioxin, fenol, flamskyddsmedel, freon, hormoslyr, ozon, PCB, PFOA, PFOS, radon, radongas, TCDDtungmetall: bly, kadmium, kvicksilver, metylkvicksilver, uran
2: legeringsämne: aluminium, antimon, beryllium, järn, kadmium, kobolt, koppar, krom, mangan, molybden, nickel, tenn, vanadin, vanadium, zink