Dagens ord: backe

bock   

Relaterade ord och synonymer:

1: , rådjurråbockhind, rådjurshind, rådjurshona, rågethindkalv, kid, rådjurskalv, rådjurskilling, råkalv, råkidrådjursfamilj, rådjursflock || råvillebråd, råvilt, villebråd
2: blam, blamage, blunder, fadäs, faute, fel, felaktighet, felsteg, fåt, förbiseende, groda, inadvertens, lack, lapsus, miss, missgrepp, missräkning, misstag, slarvfel, stolpskott, tabbe, tavla, tokighet, tosighet
3: bockning, bugning, huvudböjning, huvudgest, hälsning, knix, knixning, knyck, nick, nickning, nigning, reverens
4: alpget, gems, gemsbock, gäms, stenget
5: akrobatikredskap, gymnastikredskap: barr, bom, bygelhäst, gunga, ringar, räck, stång, trapets
6: pall, ställning, stöd, sågbock, träbock
7: anmärkning, fel, felmarkering, kråka, prick, prickning
8: get, getabock, kid, killing, tamget, vildget
9: genus, kön, sexmaskulinum, bock, hane, manfemininum, hona, kvinna, det täcka könet