Dagens ord: backe

brist   

Relaterade ord och synonymer:

1: avbräck, avsaknad, bortfall, defekt, deficit, ebb i kassan, förlust, kassabrist, minus, nöd, saknad, spill, svinn, tapp, torka, underskott
2: avstå ifrån, avvara, lida brist på, försaka, sakna, umbära, undvara, vara utan
3: defekt, fel, lyte, men, mista, skada, skavank, skönhetsfläck, vank
4: bristfällighet, fel, knas, krångel, mackel, mankemang, olag, problem, strul, tjall (på linjen), trassel, trubbel, vaj, vajsing