Dagens ord: ila

bruka   

Relaterade ord och synonymer:

1: anlita, använda, begagna, förbruka, njuta, nyttja, tillgodogöra, tillgodonjuta, åtnjuta
2: arbeta, bearbeta, knåda, pilera, röra, ältainknådning, pilering
3: pläga, vara van, ha till vana; brukar, plägar, plär
4: driva, hävda, odla, plantera, rödja, röja, skola, så och skörda, , uppbruka, uppodla
5: bearbeta, djupplöja, fåra, harva, kultivera, ploga, plöja, träda, välta, ärja
6: kultivera, odla, uppodla; förfina, förädla, utveckla, civilisera