Dagens ord: kort

bud   

Relaterade ord och synonymer:

1: anvisning, befallning, budord, direktiv, föreskrift, författning, förhållningsorder, förhållningsregel, förordnande, förordning, förständigande, instruktion, kanon, lag, lagkodex, ledning, lex, missiv, norm, order, ordning, påbud, regel, reglemente, reskript, riktlinje, rättesnöre, rättsnorm, rättsregel, stadga, stadgar, statut, ukas, åläggande
2: budbärare, budskapare
3: budbärare, express, expressbud, grågosse, gågosse, ilbud, kurir, leverantör, ordonnans, rapportkarl, springare, springpojke, springschas, springsjas, sändebud
4: begär, kortspelsbud, noll, pass, sang, sangbud, spel; budord (i korsord)
5: sända bud efter, buda, efterskicka, rekvirera, försöka skaffa, skicka efter, skriva efter
6: budskap, hälsning, meddelande
7: bärare, dragare, flyttkarl, stadsbud
8: budord, de tio budorden, dekalogen, tio guds bud
9: inropa, köpa på auktion, ropa ininrop, rop; budord (i korsord)