Dagens ord: ren

defens   

Relaterade ord och synonymer:

1: barrikad, bastion, befästning, befästningsanläggning, befästningsvall, befästningsverk, blindering, blinderingsvall, blockhus, borg, citadell, fort, fortifikation, fäste, fästning, fästningsverk, förskansning, försvarsanläggning, försvarsverk, kasematt, kastell, korsu, kåk, kärna, mur, palissad, ravelin, redutt, rondell, skans, skansverk, slott, stadsmur, vall, vallgrav, värn
2: armé, folkarmé, förband, försvar, försvarsmakt, försvarsväsen, här, krigshär, krigsmakt, landstridskrafter, legion, legoarmé, militär, militärstyrka, stridskrafter, styrka, trupper, värnpliktsarmé, yrkesarmé