Dagens ord: knorr

dela   

Relaterade ord och synonymer:

1: avdela, detachera, fördela, halvera, indela, klyva, kvotera, partagera, ransonera, repartisera, skifta, stycka, söndra, uppdela, utdela, utskifta, utta, uttaga
2: avdela, avskilja, avsöndra, ta i bitar, dissekera, fläkta, frånskilja, klyva, separera, skilja, skräda, spalta, spjälka, splittra, sprätta, spåna, spänta, stycka, sära, särskilja, söndra, utgallra, åtskilja
3: dela ut, distribuera, fördela, sprida, utdela
4: addera, hopräkna, lägga ihop, plussa, räkna ihop, räkna samman, sammanlägga, sammanräkna, summera, lägga till, ökadra ifrån, minska, subtraheragångra, multiplicera, mångfaldigadela (med), dividera
5: förskära, skära upp, stycka, tranchera
6: finfördela, hacka, riva, skiva, skära, strimla, sönderdela, tärna
7: instämma, dela åsikt, hålla med