Dagens ord: grund

dignitet   

Relaterade ord och synonymer:

1: angelägenhet, betydelse, betydenhet, bäring, intresse, relevans, roll, valör, vikt, värde
2: förnämhet, gravitet, höghet, högtidligt allvar, värdighet
3: grad, kast, klass, nivå, rang, stånd, ståndsgrupp, ställning, värdighet
4: befattning, portfölj, statsrådspost, statsrådsämbete, stol, taburett, ämbete
5: potens, produkt av lika faktorer