Dagens ord: backe

dikt   

Relaterade ord och synonymer:

1: inpå, kloss, nära, tätt (intill)
2: dityramb, drapa, eklog, elegi, epigram, haiku, limerick, madrigal, ode, pastoral, poem, rim, runa, sonet, sonett, stans, strof, svanesång, tautogram, terzin, vers, versstyckeakrostikon
3: blunder, erratum, faute, fel, fåt, lapsus, ljug, lygens, lögn, misstag, osanning, tabbe, vals
4: diktkonst, litteratur, lyrik, parnass, pegas, poesi, prosa, skaldekonst, skaldskap, vers, vitterhet, vitterlek, vältalighet
5: (berättande) dikt, drapa, epopé, epos, hjältedikt, hjälteepos
6: dityramb, jubeldikt, jubelsång, lovsång
7: bibelvers, diktdel, psalmvers, strof, sångvers, vers, versrad
8: lyrisk dikt, hyllningsdikt, kväde, lyrik, ode, poem, skaldestycke
9: diktning, fabel, fantasi, fantasidikt, fantasy, fiction, fiktion, fiktionsprosa, saga, skönlitteratur