Dagens ord: master

dividend   

Relaterade ord och synonymer:

1: delningssumma, utdelning, vinstutdelning
2: addend, antal, binom, bråk, bråkdel, bråktal, decimalbråk, divisor, faktor, kvadrat, kvadratrot, kvot, minuend, nuffra, numero, numerus, nummer, nämnare, operator, ordningstal, parameter, part, pi, polynom, produkt, rest, rot, räknetal, siffra, skillnad, storhet, subtrahend, summa, tal, term, täljare