Dagens ord: Moltke

drag    Se även: dra

Relaterade ord och synonymer:

1: air, anlete, anletsdrag, ansikte, ansiktsdrag, ansiktsuttryck, fas, feja, fejs, fysionomi, grimas, grin, mimik, min, minspel, nia, nuna, nylle, planet, plyte, snyte, syn, tryne, uppsyn, utseende, uttryck, är
2: art, beskaffenhet, egenhet, egenskap, förhållande, karaktärsdrag, kännetecken, lynne, natur, naturell, prägel, skaplynne, temperament
3: agn, fiskefluga, fluga, glinder, laxfluga, lockbete, sked, skeddrag, spinnare, svirvel, svirveldrag, vobbler, wobbler
4: action, drift, drive, energi, fart, flykt, fläkt, frenesi, fräs, go, hänförelse, intensitet, iver, kläm, klös, krut, livfullhet, nerv, nit, nitälskan, pådrag, riv, (full) rulle, ruter, schvung, schwung, snärt, spirit, spänst, svung, takter, tryck, verv, vigör, ös
5: angreppssätt, approach, förfarande, förfaringssätt, grepp, infallsvinkel, knep, metod, modus operandi, närmelsesätt, operation, procedur, sätt, taktik, teknik, tillvägagångssätt
6: schackterm, schacktermer: drag, schackdrag, rockad, damgambit, drottninggambit, bondeslutspel, damslutspel, tornslutspel, bondemarsch, positionsspeloavgjort, patt, remi, remismatt, matthot, schackmatt
7: anda, andedrag, andetag, andhämtning, andning, flås, flämtning, inandning, respiration, utandningluftombyte (i korsord)
8: nedstråk, stråk, stråkdrag, stråkföring, uppstråk || col legno
9: aning, anstrykning, antydan, nyans, prägel, stil, touch, touche, tusch
10: färganläggning, handlag, penndrag, penseldrag, penselföring, touch, touche
11: bild, utmärkande drag, framtoning, image, individualitet, karaktär, natur, personlighet, profil, stil, särart, särprägel, utstrålning, väsen
12: bäckar, diken, floder, flöden, forsar, rännilar, strömmar, vattendrag, åar, älvar
13: golvdrag, il, kalldrag, kallras, korsdrag, kåre, luftdrag, luftström, tvärdrag
14: dragkrok, koppling, släpvagnskoppling
15: agn, agnfisk, bete, betesmask, fiskbete, fluga, larv, maggot, mask