Dagens ord: mur

efter   

Relaterade ord och synonymer:

1: arbetsovillig, arbetsskygg, bekväm, dolsk, drönig, dåsig, flegmatisk, förslöad, försoffad, genomlat, håglös, inaktiv, indolent, kraftlös, lat, liknöjd, loj, lurig, lusig, långsam, lättjefull, maklig, oföretagsam, orask, passiv, saktfärdig, seg, sen, senfärdig, slapp, slö, sölig, trög, trögkörd
2: komma efter, komma på efterkälken, hamna i kölvattnet, lagga, långrota, sacka, vara sen, sladda, komma på sladden, släpa, tappa
3: längst bak, bakerst, efter alla andra, efterst, jumbo, sist, på sladden, slutet, sämst
4: ge efter, fjädra, ge med sig, svika, svikta, ge vika
5: bortefter, jäms med, längs (med), längsmed, utefter, utmed
6: efter varandra, följd, rad, på raken
7: bakefter, bakom
8: döden, livet efter detta, det eviga, himmelriket, det eviga livet