Dagens ord: antkapitäl

efterse   

Relaterade ord och synonymer:

1: akta, bevaka, bevara, förvara, konservera, ombesörja, omhulda, omse, passa, vara rädd om, se om, skydda, sköta, tillse, underhålla, vakta, vårda, värna
2: avsyna, bepröva, besikta, besiktiga, checka, genomse, granska, inspektera, kalfatra, kolla, kollationera, kontrollera, kritisera, nagelfara, ompröva, probera, prova, pröva, rannsaka, skärskåda, sondera, syna, testa, undersöka, utprova, utsyna, verifiera, överse, övervaka