Dagens ord: ren

egendom   

Relaterade ord och synonymer:

1: besittning, bo, domän, fastighet, förmögenhet, gods, hemman, håva, jord, jordäga, lott, mark, marker, rikedom, tillgångar, tomt, tomtmark, äga, ägor
2: bohag, bohagsting, personlig egendom, husgeråd, inredning, lösöre, mobilier, möbel, möblemang, möbler
3: aktiva, dyrbarhet, kapital, kapitaltillgångar, tillgångar, tillhörighet, ägodel