Dagens ord: castingsport

egenhet   

Relaterade ord och synonymer:

1: art, beskaffenhet, drag, egenskap, förhållande, karaktärsdrag, kännetecken, lynne, natur, naturell, prägel, skaplynne, temperament
2: hugskott, idé, infall, nyck
3: besynnerlighet, egendomlighet, specialitet, särdrag