Dagens ord: backe

embryo   

Relaterade ord och synonymer:

1: ofött barn, foster
2: frö, gryn, korn, kärna, kärne, ståndarmjöl, sädeskorn
3: anlag, ansats, antydan, antydning, början, rudiment, tecken, tillstymmelse
4: embryogenes, fosterutveckling || befruktning, zygot, morula, blastocyst, embryo, foster