Dagens ord: vevlira

emot   

Motsatsord: för

Relaterade ord och synonymer:

1: avig, avog, avvisande, motsträvig, motvillig, negativ, nekande, nödbedd, obenägen, ogen, ogin, ohågad, omedgörlig, ovillig, svårbedd, svårövertalad, vrång
2: anti, gentemot, kontra, mot, motsatt, visavi
3: djävlas, gå emot, jäklas, motsätta sig, sura, tjura, tredskas, trilskas, trotsa, trula, vrenskas
4: bjuda (in), ta emot, välkomna