Dagens ord:

engagemang   

Relaterade ord och synonymer:

1: anställning, befattning, beställning, charge, kall, kommissariat, kondition, officium, plats, post, syssla, tjänst, tjänstebefattning, ämbete
2: förbindelse, förpliktelse, löfte, plikt, prestanda, prestandum, skyldighet, åliggande, åtagande