Dagens ord: bunt

enhet   

Relaterade ord och synonymer:

1: bataljon, batteri, brigad, division, fänika, fännika, förband, garnison, kader, kompani, kår, pluton, regemente, skvadron, stat, tropp, trupp, truppförband, truppstyrka, taktisk enhet
2: ex, exemplar, enstaka föremål || nummer, tidningsexemplar
3: avdelning, enhet med två flygplan, flygformation, jaktrote, par, rote, roteparrotechef, roteettarotetvåa
4: romersk militär enhet, kohort, trupp, truppavdelning
5: effektenhet, enhet för effekt: milliwatt, mW; watt, W; kilowatt, kW; megawatt, MW; gigawatt, GW; terawatt, TW